م.م. انتظار عبد علي محيّ. “الحكمة في ديوان ابنِ حزمٍ الظاهريّ ت456هـ دراسة موضوعية ) ) ”. journal of the college of basic education 25, no. 104 (September 30, 2019): 1007-1032. Accessed July 7, 2020. http://edbs.uomustansiriyah.edu.iq/index.php?journal=cbej&page=article&op=view&path[]=4712.